Frivillige

Frivillig i RWO – Ila

Det er mange som bidrar med frivillig innsats i RWO og en av de faste frivillige ved mottaket på Ila er Jacobsen Fred Menderis. Han har vært med siden oppstarten av turgruppa høsten 2016.
Her forteller han om hvorfor han har valgt å være frivillig i RWO.

– Da jeg hørte om at RWO vil sette opp et program som er rettet mot flyktninger og asylsøkere, tenkte jeg at jeg har mye å bidra med.
Derfor har bestemt meg for å være med dem. Det å være med flyktninger er noe som bringer godt felleskap, kulturforståelse, og ikke minst å skjønne de norske verdiene og hva det norske samfunnet handler om.

18318668_1791648197830769_2034083687_o

Jacobsen Fred Menderis

Selv er jeg flyktning fra Syria og jobbet som advokat der før krigen brøt ut i 2011. Til tross for at jeg ikke har bodd lenge her i mitt vakre Norge, har jeg opplevd masse bra og nye ting og hatt mye erfaringer i det norske samfunnet.

Jeg jobber som frivillig medarbeider i RWO på Ila mottak hvor jeg og de flyktningene som bor der går på turer og utveksler prat.
Jeg formidler det jeg har lært av nordmenn til dem slik at de skal lykkes i det norske samfunnet.

Forresten er flere familier og barn på Ila mottak og de pleier å være med oss på turer og det gir glede og mening til dem. Det som imponerer meg er jo at de flyktningene gjerne vil lære språket, jobbe, og være nyttige i samfunnet og det vi jobber mot.

Turgruppa møtes annenhver søndag fra 13-16 og samarbeider om turene med Caritas og HIOA.
Vil du være frivillig? Meld deg inn i gruppa på facebook her

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s