Frivillige / Møter og samlinger / Uncategorized

Årsmøte og Allmøte 2017

Vi minner om: 

Styret innkaller til årsmøte og allmøte på Frivillighetshuset på Tøyen tirsdag 27. juni. Det blir valg av styre for kommende periode, samt presentasjon av flere av våre prosjekter. Vi håper å se mange av dere der. Hjertelig velkommen!

Det er kun medlemmer som har betalt kontingenten for 2017 som har stemmerett i saker som må voteres, men alle er velkomne til å stille spørsmål og delta i debatt. Vil du bli medlem? Send en e-post med navn og telefonnummer til medlem@rwoslo.no.

Agenda:
1. Godkjenne de fremmøtte medlemmer og avklare antall stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, 2 referenter og tellekorps.
4. Behandle beretninger / årsrapporter.
5. Behandle regnskap for 2016. Informasjon om økonomi for 2017.
6. Behandle forslag – det er ingen innkomne forslag og styret har ikke fremlagt noe.
7. Valg av styre for kommende periode.
8. Presentasjon av prosjekter

Med vennlig hilsen
Styret for Refugees Welcome Oslo

 

Arrangement på facebook, klikk her.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s