Hva er Refugees Welcome Oslo?

HVEM ER REFUGEES WELCOME OSLO?

Refugees Welcome Oslo er en frivillig medlemsorganisasjon, under paraplyorganisasjonen Refugees Welcome Norway.

Vi driver med frivillig arbeid innen humanitære behov, psykososial forebygging, inkludering og integreringstiltak.

Vi bidrar på ulike måter i Oslo. Underliggende grupper er Refugees Welcome to School, Refugees Welcome to Søndre Nordstrand, Refugees Welcome – Health og Arrival assistance. Vi har også et sosialt og inkluderende prosjekt som heter Refugee Welcome – Bli kjent!

For å komme til Refugees Welcome Oslo sin Facebook-gruppe klikk her

 

BAKGRUNN
Det som først het Refugees Welcome to Norway, og startet på Tøyen, var i begynnelsen kort og godt et initiativ basert på et lite antall personers store empati og praktiske engasjement for flyktninger.
RWN har blitt en landsdekkende paraplyorganisasjon, og Refugees Welcome Oslo har blitt en lokal, frivillig, humanitær organisasjon som jobber for verdige, trygge forhold for flyktninger.
Refugees Welcome Oslo ble altså startet opp på bakgrunn av det frivillige engasjementet rundt Politiets Utlendingsenhet på Tøyen.

Hver dag i 7 uker leverte vi i ut 300-400 sett med klær og hygieneartikler, altså ca 2500 i uken. Mange av Oslos restauranter stilte med frivillig innsats og daglig
matservering til inntil 400 ventende personer på PU. På det mest hektiske var omtrent 500 frivillige registrert, og veldig mange av dem bidro med innsats for å servere mat,
dele ut klær og utstyr, tolke, sosialisere og på andre måter hjelpe og bistå.

Flyktningene som kom i høsten og i vinter, mange av disse sårbare, er nå å finne på ulike mottak i Oslo og andre steder i landet. Som nystiftet organisasjon i Oslo bidrar vi der vi kan.
Vi har laget stabile frivillige tiltak, i tillegg til spontane aksjoner og andre ganger finner vi løsninger på utfordringer ad hoc.

Helsegruppen jobber med psykososial forebygging om dagen. med aktiviteter, sosiale treff, turer og andre sosiale initiativer.

Refugees Welcome to School, lærere i skolegruppen, har lagt ned mange hundre timer arbeid i undervisning på Refstad EMA mottak.

Sammen med undergruppen til Oslo, Refugees Welcome to Søndre Nordstrand, har vi hatt  mye innsamling av mye klær, sko, spill og julegaver til ungdommer.
Vi har distribuert veldig mange gaver til Teisen mottak, Hvalsmoen transittmottak i Ringerike, og til Refstad og Torshov mottak.

Vi driver også infosiden Refugees Welcome to Oslo – Info, dersom du vil få med deg hva som skjer, lik den ved å trykke her

PRESSE:

Refugees Welcome lever videre i lokalsamfunnene. Nå bygger vi fellesskap i Nabolag Oslo

Oslo-restauranter hjelper asylsøkere

OXLO-prisen 2015 til Refugees Welcome to Oslo

Den første asylsøkerne møter i Oslo, er ofte svenske Anders (51)

Asylsøkere får mat og blir ønsket velkommen i Oslo

OXLO-prisen 2015 tildeles Refugees Welcome to Oslo og deres arbeid med nyankomne flyktninger

Dette året har vi valgt å dele alle kollektene mellom to organisasjoner, RWTO – Refugees Welcome To Oslo, og KIA – Kristent Interkulturelt arbeid.

Oslo setter pris på flyktninghjelpere

Slik kan du hjelpe flyktningene

Slår ring rundt norske asylmottak

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s