Bli frivillig

Frivillige i Refugees Welcome Oslo er organisert gjennom ulike grupper på facebook.
Hovedgruppa til Refugees Welcome Oslo finner du her.
Der legger vi fortløpende ut informasjon om nye og eksisterende prosjekter, innsamlinger og rekrutterer frivillige ved behov.

Nabolag Oslo:
I samarbeid med bydelenes introduksjonsprogrammer i foreløpig fire bydeler, kobler vi frivillige enkeltpersoner og familier til bosatte flyktninger som ønsker kontakt med en «nabo» i egen bydel.
Disse bydelene er: Gamle Oslo, Grünerløkka, Østensjø og Søndre Nordstrand.
Send en mail til rwo.naboguide@gmail.com for mer informasjon og fremgangsmåte. Du kan og lese mer om prosjektet i denne artikkelen. 

Sosialt samvær på KaffeLykke: 
RWO samarbeider med flyktningavdelingen i bydel Grünerløkka om en sosial møteplass for nylig bosatte og den øvrige lokalbefolkningen på KaffeLykke på Dælenga. Vi treffes annenhver tirsdag mellom 17.00-20.00.
Rammene er ganske løse, kanskje spiller man kort, finner ut hvor noe er på nettet, hvordan man søker på en skole? Blir medlem i en fotballklubb? Skaffe oversikt over tilbud fra frivillige organisasjoner eller fra kommunen. Drikker kaffe, slår av en vits og blir kjent. Livet i Norge, livet i Oslo.
Liker du å bli kjent med nye mennesker og prate?

Leksehjelp på Grønland og Ryen:
Leksehjelp to steder i byen, to ganger i uka, i samarbeid med organisasjonen JOY er et av prosjektene. Det er Marit Bredesen som drifter dette, RWO bidrar med frivillige. Dette er et svært positivt arbeid som omfatter både barn og voksne som ønsker hjelp med leksearbeid. Ta kontakt på mail.

Vi deltar også i aksjoner og markeringer knyttet til flyktninge- og asylpolitikken, i samarbeid med vår paraplyorganisasjon Refugees Welcome Norway.
– For ytterligere informasjon eller spørsmål, ta gjerne kontakt ved å sende oss en melding på “pagen” på facebook.

#grenseløstOslo
Grenseløst Oslo er et nytt samarbeid mellom RWO og Mela. Gjennom ulike kulturelle innslag og aktiviteter, og en stemning fylt av glede og positivitet, skal dette møtestedet gjøre det enkelt å komme i kontakt med nye mennesker.
Det blir et tre timers arrangement på Melahuset ca annenhver måned. Vi trenger frivillige til å
1. bidra med kulturelle innslag som kan underholde, engasjere, gi ny lærdom (f eks. musikk, dans, kunst, teater, trylling, workshops…), 2. markedsføre og skape engasjement rundt arrangementene 3. delta i arrangementskomiteen!
Ta kontakt med grenselostoslo@outlook.com

Andre grupper under RW-fanen i Oslo:

Donasjoner og distribusjon – Refugees Welcome to Norway – Søndre Nordstrand:
“Det røde huset” tar imot donasjoner og deler ut til besøkende. Klær, leker, sko, kjøkkenutstyr ++. Huset er der for alle, uansett bakgrunn. Her kan man både levere og hente ved behov.
Det er begrenset med lagringsplass så litt sesongbetont men ta kontakt og spør om det er noe du lurer på. For å melde deg inn i gruppen klikk her. 
ÅPNINGSTIDER OG ADRESSE:
Storåsveien 35, 1169 Oslo
Tirsdager: 17.30-19.30
Torsdager: 12-14
Lørdager: 10-13

Refugees Welcome to School:
Underviser ukentlig nyankomne på Refstad mottak til stor glede og nytte for beboerne. Ønsker du å bidra med noe her så ta kontakt med dem via deres gruppe. 

 

lager2

Høsten 2015 – Lageret på Tøyen