Kontaktopplysninger

Styret i Refugees Welcome Oslo:

Marthine Seth (styreleder)
Grete Rasmussen (nestleder)
Kaare Alme
Camilla Dahl
Mohammed Al- Mashhadani

Varamedlem: 
Jørn Erik Jensen

 

Kontakt styret:
E-post: styret@rwoslo.no

Innlegg, appeller og debatter: styret@rwoslo.no

Donasjoner og distribusjon: Guri Jørstad Wingård, tlf 922 16 365, e-post guri@wingaard.com

Sosiale medier: Marthine Seth, e-post marthine@rwoslo.no.
Gunnhild Bringsvor, e-post gunnhild.bringsvor@gmail.com